Kullanici Sozlesmesi

Kullanıcı Sözleşmesi İşbu sözleşme (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) 24.4.2018 tarihinde, sizinle (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır), Yenişehir Mahallesi Selçuklu Caddesi Pelitkent Sitesi 9/2 D:33 Pendik/İSTANBUL adresinde mukim SERAR TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra “Zebra ATV Safari” veya “Şirket” olarak anılacaktır), (bundan sonra Kullanıcı ve Zebra ATV Safari tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır) arasında aşağıda gösterilen şartlar dahilinde dijital ortamda kabul edilmiştir. ŞÖYLE Kİ; Zebra ATV Safari’nın Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatı ile işletmekte olduğu “Zebra ATV Safari” adlı internet sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu diğer mecralar (mobil uygulamalar, masaüstü uygulamalar, web uygulamaları ve benzeri servisler) sektörel bazda organizasyon hizmetlerinin alım ve satımının yapıldığı, Hizmeti Alan ve Hizmeti Sağlayıcıların aynı ortamda buluştuğu pazar yeri Platformlarıdır (“Platform”). “Hizmet Sağlayıcı”; Platform üzerinden hizmet kategorisi, hizmetin verileceği yer, tarih, saat, kişi sayısına bağlı olarak değişen çeşitli hizmetleri ilan yoluyla kullanıcılara sunan kişilerdir. “Hizmet Alan”; Hizmet Sağlayıcı tarafından vadedilen hizmet karşılığında daha öncesinde ödeme yapmış olan ve bunun karşılığında söz konusu hizmetin ifasını talep etmeye yetkili olan kişidir. “Kullanıcı”, Platform üzerindeki faaliyetleri kapsamında zaman zaman ve/veya kullanım senaryosuna göre Hizmet Alan veya Hizmet Sağlayıcı sıfatlarını kazanabilir. Buna uygun olarak Hizmet Alan veya Hizmet Sağlayıcı için tanımlanmış yükümlülük ve hükümlere tabi olmayı kabul eder. “Hizmet”; Hizmet Sağlayıcılar tarafından, Platform üzerinde yaratılan ilanlar aracılığıyla satışı yapılan, etkinlik ve organizasyon sektörüne yönelik hizmetlerdir. “Hizmet Opsiyonları”; satın alınacak hizmet için Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan ve Hizmet Alan tarafından kendi tercihleri doğrultusunda seçilebilecek opsiyonlardır. “Tamamlayıcı Hizmetler”; Hizmet Sağlayıcı tarafından ilanda belirtilen hizmete ek olarak sunulan ve Hizmet Alanın isterse ana hizmete ek olarak sepete ekleyerek satın alabileceği hizmetlerdir. “Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi”; Platformda Kullanıcılar tarafından sağlanan ve/veya sitenin kullanımı aşamasında Kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlardır. “Mesafeli Satış Sözleşmesi”; Hizmet Alanın Platformu kullanarak satın aldığı, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin sunumu ile ilgili olarak, Hizmet Alan ve Hizmet Sağlayıcının hak ve yükümlülüklerinin saptandığı sözleşmedir. “Ön Bilgilendirme Formu”; Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Alan arasındaki satış işleminin tamamlanmasından önce, Hizmet Alanın onaylaması gereken, satış işleminin detayları ile tarafların hak ve sorumluluklarını tanımlayan belgedir. “Online Ödeme Sistemi”; Hizmet Alanın Platform üzerinden satın alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Hizmet Sağlayıcının Zebra ATV Safari’ya ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, Zebra ATV Safari veya Zebra ATV Safari’nın, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun uyarınca iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, Platformda belirtilen hüküm ve koşullar altında, kredi kartı, banka kartı ya da bankalar tarafından sağlanan ve online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alandan tahsilini sağlayan sistemdir. “Garantili Ödeme Modeli”; Hizmet Alan tarafından, Hizmet siparişi aşamasında, güvenilir kişi sıfatı ile Zebra ATV Safari tarafından Platformda belirtilmiş olan banka hesabına havale yoluyla alınarak yapılan veya Online Ödeme Sistemi ile finansal aracı kuruma yapılan ödeme, Hizmet Alan ile Hizmet Sağlayıcı arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin, koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, banka ve/veya finansal aracı kurum nezdindeki havuz hesaba aktarılır. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde Hizmetin tamamlanması için öngörülen sürenin bitiminden itibaren 24 saat içinde, Hizmet Alan bir itirazda bulunmaz ise, Hizmet bedelinin Hizmet Sağlayıcı tarafından hak edilen bölümünün ödenmesi süreci başlar. Bu bedel finansal aracı kurum ve/veya banka ile anlaşmaya varılan süre sonunda Hizmet Sağlayıcının hesabına aktarılır. MADDE 1: Zebra ATV Safari KULLANICI SİSTEMİ 1.1. Her Zebra ATV Safari Kullanıcı Adayı, Platform üzerinden sisteme giriş kaydını E-posta adresi ve üyelik için gerekli kişisel bilgilerini doğrulayarak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’ni dijital ortamda onaylayarak oluşturur. 1.2. Sisteme giriş kaydını tamamlamış her Kullanıcı, bu işlemin tamamlanmasına müteakip kayıtlı E-posta adresi ve şifresi ile birlikte Platforma giriş yapabilir. Hizmet Sağlayıcı Kullanıcıların bu işlemlere müteakip Hizmet Sağlayıcı olabilmek için tamamlaması gereken ek işlemler ve sağlaması gerekli şartlar saklıdır. 1.3. Kullanıcı, Zebra ATV Safari’ya ait Platformun hizmet vermeye hazır Hizmet Sağlayıcılar ile Hizmet Alan Kullanıcıları bir araya getiren bir mecra olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı Platformdan satın alacağı hiçbir hizmetin Zebra ATV Safari tarafından ifa edilmeyeceğini ve Zebra ATV Safari’nın satın alınacak hizmetin kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder. 1.4. Hizmet Alan Kullanıcılar, organizasyonlarına ilişkin almak istedikleri Hizmetle ilgili bilgileri arama bölümüne girmek suretiyle aramayı başlatırlar. 1.5. Hizmet Sağlayıcılarının daha öncesinde ilan yoluyla Platformda sergiledikleri Hizmetler, Hizmet Alan Kullanıcı tarafından belirtilen kriterlere uygun şekilde listelenir. 1.6. Hizmet Alan Kullanıcılar, ilanda yer alan, hizmet fiyatı, daha önce aynı Hizmeti Alanlar tarafından yapılan puanlama ve yorumlar ile Hizmet Sağlayıcı bilgilerini değerlendirerek diledikleri hizmeti seçebilirler. 1.7. Hizmetin seçilmesinin ardından, varsa Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan ve Hizmet Alanın değerlendirilmesine sunulan Hizmete ilişkin Hizmet Opsiyonları seçilir. Hizmete ek olarak satın alınabilecek ve Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen Tamamlayıcı Hizmetler de istenirse Kullanıcı tarafından sepete eklenebilir. 1.8. Kullanıcılar, verilen hizmet kapsamında, Zebra ATV Safari’nın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında aracı hizmet sağlayıcı sıfatına haiz olarak Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan ve Platform üzerinden paylaşılan ilanların içeriklerini kontrol etmek veya işbu içerik veya içeriğe konu hizmete ilişkin hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. MADDE 2: KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2.1. Kullanıcı, Platforma kayıt olurken kişisel bilgilerini, ödeme esnasında kart ve hesap bilgilerini gerçeğe uygun şekilde beyan eder. Beyanın tüzel kişiyi temsilen bir gerçek kişi tarafından yapılması halinde, kişi ilgili tüzel kişiyi temsil etmeye yetkili olduğunu taahhüt eder, temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde; gerçek kişi doğan ve doğacak olan tüm yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Zebra ATV Safari, Kullanıcının Platformda paylaşmış olduğu bu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü olmadığı gibi, yanıltıcı, aldatıcı nitelikte bilgiler paylaşılması, Sözleşmeye aykırılık teşkil eder. 2.2. Hizmet Alan Kullanıcı, Platformda Hizmet Sağlayıcıyla paylaşılmak üzere alacağı hizmete ilişkin “organizasyon türü, hizmet kategorisi, hizmetin verileceği yer, tarih, saat vb.” içerikte bilgileri eksiksiz, güncel ve doğru şekilde beyan etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Zebra ATV Safari, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Hizmet Alanın, Hizmet Sağlayıcıların veya 3.kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya bir tüzel kişiyi temsilen yetkisiz işlemler yapan Kullanıcıya aittir. 2.3. Kullanıcı bir gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylamak ile Kullanıcı, 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Bu şartı taşımayan kişilerin Platforma kaydolmak için Kullanıcı işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, Kullanıcı olabilmeleri sonucunu doğurmayacaktır. 18 yaşını doldurmamış kişi olduğu tespit edilen Kullanıcının onaylamış olduğu işbu Sözleşme feshedilir ve vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Platformun herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. 2.4. Kullanıcının sisteme girişi için oluşturduğu şifreyi unutması halinde, talep üzerine Kullanıcının Platformda kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderilecektir. Şifre'nin belirlenmesi, üçüncü şahıslarla paylaşılmaması ve korunması tamamıyla Kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Zebra ATV Safari şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan sorumlu olmaz. 2.5. Hizmetlerden yararlanan Kullanıcılar, hizmetleri hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve hizmetler dahilinde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Kullanıcıların, Kullanıcılar ile ilgili olarak, işbu yükümlülüklere ve/veya yürürlükteki mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyet nedeniyle Zebra ATV Safari doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 2.6. Zebra ATV Safari, satın alınan hizmetlere ilişkin Kullanıcılar ile Hizmet Sağlayıcılar arasındaki hukuki ilişkinin tarafı olmayıp, sadece aracılık etmekte ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına sahip olmakta, Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan hizmetlerin içeriği kontrol etme hakkına haiz olmadığı gibi, kontrol etme yükümlülüğünde de değildir. Zebra ATV Safari, bu doğrultuda, Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulacak hizmetlerin öngörüldüğü ve/veya anlaşıldığı şekilde gereği gibi yerine getirilmemesi ve/veya bunlardaki herhangi bir kanuna aykırılık durumu da dahil, Kullanıcılar ile Hizmet Sağlayıcılar arasındaki herhangi bir eksiklik, tazminat yükümlülüğü ve/veya cezai yükümlülük doğurabilecek durum, ihtilaf, hareket, kasıt, ihmal ve/veya zarardan sorumlu olmayıp, bu tip herhangi bir husustan doğabilecek herhangi bir hukuki duruma da taraf değildir. Kullanıcı ve Hizmet Sağlayıcılar arasındaki tüm iletişim ve ilişki sadece Kullanıcı ve Hizmet Sağlayıcıların sorumluluğunda ve takdirindedir. 2.7. Kullanıcı, bu Sözleşmenin yanı sıra Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Zebra ATV Safari Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’ni de kabul ettiklerini beyan eder. Böylece Kullanıcı, Zebra ATV Safari içerik veya hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder, Platforma ya da diğer Kullanıcı ve Hizmet Sağlayıcı hesaplarına zarar verebilecek, 3.şahıslarla alenen paylaşılmayan verilerin ve hesap bilgilerinin izin alınmadan ele geçirilmesine yol açacak teşebbüslerde bulunamaz, yazılım, virüs ve benzeri uygulamaları kullanamaz, bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendisinin sorumlu olacağını ve/veya anılan sebeplerle hiçbir surette Zebra ATV Safari’ ya rücu etme haklarının veya husumet tevcih etmelerinin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 2.8. Platformun içeriğinde yer alan ve fikri mülkiyet hakları konusunun bir parçası olan marka, konsept, tasarım, fotoğraf, film, yazılım kodu ve benzeri ögeler, Zebra ATV Safari’nın yazılı izni olmaksızın, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satışı, dağıtımı, paylaşımı ya da bunlardan türemiş işleme çalışmalar yapılamaz. MADDE 3. Zebra ATV Safari’YA VERİLEN YETKİLER 3.1. Zebra ATV Safari, Kullanıcıları sair şekilde yararlanabilecekleri kampanyalar ile Zebra ATV Safari sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta, kısa mesaj ve telefon araması vb. yollar ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Zebra ATV Safari Kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere Kullanıcıların Zebra ATV Safari sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilecek ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir. MADDE 4. ÖDEMELER 4.1. Hizmet Sağlayıcının anında onay verme yetkisine sahip olduğu durumlarda, sipariş Kullanıcının kendisinin belirlediği ödeme yöntemiyle başarılı bir şekilde ödemeyi gerçekleştirmesi üzerine kesinleşir. Hizmet Sağlayıcının belirli bir süre içerisinde onay verme seçeneği ile çalıştığı durumlarda ise sipariş bilgileri bu süre içerisinde Hizmet Sağlayıcı tarafından değerlendirilir. Onaylanmaması halinde sipariş iptal edilerek, Kullanıcıya durum bildirilip para iadesi yapılır. 4.2. Hizmet Alan Kullanıcı tarafından satın alınan Hizmet, belirtilen adreste, belirtilen gün ve saatte Hizmet Sağlayıcı tarafından yerine getirilir ve hizmetin tamamlanmasıyla birlikte kullanıcının vereceği onayla ya da Zebra ATV Safari tarafından belirlenen süresinin sonunda, yapılmış olan ödemenin Hizmet Sağlayıcı tarafından hak edilen kısmının Hizmet Sağlayıcının hesabına aktarılma süreci başlatılır. 4.3. Bununla birlikte Hizmet Alan Kullanıcının aldığı hizmete dair, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde hizmetin tamamlanması için öngörülen sürenin bitiminden itibaren başlayan ve Zebra ATV Safari tarafından belirlenen süre içerisinde, Platform üzerinden kullanılmak üzere, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde içeriği belirlenen, itiraz hakkı mevcuttur. Hizmet Alan Kullanıcının itirazda bulunması ve Tarafların uzlaşmaya varamaması halinde, işbu Sözleşme Taraflarının hakkına halel gelmemesi için, Zebra ATV Safari güvenilir kişi sıfatı ile ödemeyi havuz hesapta bloke etme hakkına sahiptir. MADDE 5: İPTAL ŞARTLARI VE CAYMA HAKKI 5.1. Satın alınan hizmetin iptali, Cayma Süresi içinde ya da Hizmet Sağlayıcı tarafından ilanda belirtilen İptal Süresi’ne kadar gerçekleşir ise Hizmet Alan’ın ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. 5.2. Cayma süresi ile Hizmet Sağlayıcı’nın belirlediği iptal süresi arasında tarihsel bir çakışma olduğu durumlarda ise İptal Süresi koşulları geçerlidir. 5.3. Hizmet Alan, hizmeti İptal Süresi ile hizmetin ifa edilmeye başlanacağı saate 48 saat kalana kadarki süreçte iptal ederse, Hizmet Alan ödemiş olduğu toplam hizmet bedelinin %50’sinden feragat eder. 5.4. Hizmetin ifa edilmeye başlanacağı saate 48 saat kala gerçekleşen iptallerde ise Hizmet Alana para iadesi yapılmaz. MADDE 6: VERİ GÜVENLİĞİ VE SAHİPLİĞİ 6.1.Zebra ATV Safari ilgili mevzuat uyarınca, Kullanıcıların veri güvenliğinden, kanuna uygun olarak talep edilmesi, saklanması, paylaşılması, iletişim için kullanılması ve korunmasından sorumludur. 6.2.Kullanıcı işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde olan Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’ni internet ortamında onaylayarak kabul etmiştir. İşbu madde gereğince Tarafların hak ve yükümlülükleri için Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi dikkate alınacaktır. MADDE 7. UYUŞMAZLIK HALİ 7.1. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 8. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ 8.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Zebra ATV Safari’nın ve 3.kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Zebra ATV Safari Sözleşmenin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşmeden doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir. 8.2. Taraflar işbu Sözleşmeyi taraflardan herhangi birinin bildirimi ile her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez. MADDE 9. YÜRÜRLÜK 9.1. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 9.2. İşbu Sözleşme, Tarafların karşılıklı anlaşması ile yürürlüğe girmiştir; Kullanıcı, Platforma üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 9.3. İşbu Sözleşme zaman içinde Zebra ATV Safari tarafından tek taraflı güncellenebilir, Kullanıcı Platforma her giriş yaptığında güncellenmiş Sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır. Yayın Tarihi: 25.04.2018