Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu İşbu Ön Bilgilendirme Formunun konusu, SERAR TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ne ait (bundan sonra Zebra ATV Safari olarak anılacaktır) “Zebra ATV Safari.com” adlı internet sitesi veya bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu diğer mecralardan (mobil uygulamalar, masaüstü uygulamalar, web uygulamaları ve benzeri servisler; “PLATFORM”) Alıcı tarafından elektronik ortamda verilen siparişin detayları hakkında Alıcı’ya bilgilendirme yapmaktır. Alıcı'nın ayrıca mal veya hizmetin elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'ne ilişkin bilgilere, siparişin onaylanması ile birlikte gönderilecek e-postadan ya da Platformda yer alan “Hesabım” bölümünden ulaşabilecek ve siparişine ilişkin düzenlemeleri “Hesabım” bölümden yapabilecektir. Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından yasalarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır. Ön Bilgilendirme Formuna Konu Hizmet Hizmetin Adı: Fiyata Dahil Hizmet İçeriği: Hizmetin Tarihi: Hizmetin Başlangıç Saati: Hizmet Özellikleri: Özel Koşullar: Müşteri Tarafından Temin Edilmesi Gerekenler: Hizmet Fiyatı: Ek Süre Ücreti: Tamamlayıcı Hizmetler: Toplam Hizmet Bedeli: İndirimler: Toplam Satış Tutarı: Ödeme Şekli: Vade Farkı: Toplam Ödenen Tutar (KDV Dahil): Hizmet Sağlayıcı Ad Soyad /Ticaret Ünvanı: Mersis No: Adres: Email: Telefon: Aracı Hizmet Sağlayıcı Ticaret Ünvanı: SERAR TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mersis No: Adres: Ercüment Batanay Sk. No:14 Dumankaya İkon A2 Blok Daire:197 Ataşehir İstanbul Email: destek@Zebra ATV Safari.com Telefon: 0 (216) 470 71 00 Ön Siparişin Kesinleşmesi ve Belgelendirme Platform üzerinden satın alınan Hizmetlere ilişkin yapılan ödemeler Online Ödeme Sistemi ve Garantili Ödeme Modeli ile gerçekleştirilir. “Online Ödeme Sistemi”; Hizmet Alanın Platform üzerinden satın alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Hizmet Veren’in Zebra ATV Safari’ya ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, Zebra ATV Safari veya Zebra ATV Safari’nın, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun uyarınca iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, Platform’da belirtilen hüküm ve koşullar altında, kredi kartı, banka kartı ya da bankalar tarafından sağlanan ve online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alandan tahsilini sağlayan sistemdir. “Garantili Ödeme Modeli”; Hizmet Alan tarafından Hizmet siparişi aşamasında yapılan ödeme, Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, güvenilir kişi sıfatı ile Zebra ATV Safari tarafından Alıcı’ya bildirilmiş olan banka hesabına havale yoluyla alınan ödeme veya kararlaştırılan bir finansal aracı kurum ve/veya banka nezdindeki havuz hesaba aktarılır. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde Hizmetin tamamlanması için öngörülen sürenin bitiminden itibaren 24 saat içinde Hizmet Alan bir itirazda bulunmaz ise Hizmet bedelinin Hizmet Sağlayıcı tarafından hak edilen bölümünün ödenmesi süreci başlar. Bu bedel finansal aracı kurum ve/veya banka ile anlaşmaya varılan süre sonunda Hizmet Sağlayıcının hesabına aktarılır. Siparişin Kesinleşmesi: Hizmet Sağlayıcının anında onay verme yetkisine sahip olduğu durumlarda, sipariş Kullanıcının kendisinin belirlediği ödeme yöntemiyle başarılı bir şekilde ödemeyi gerçekleştirmesi üzerine kesinleşir. Hizmet Sağlayıcının belirli bir süre içerisinde onay verme seçeneği ile çalıştığı durumlarda ise sipariş bilgileri bu süre içerisinde Hizmet Sağlayıcı tarafından değerlendirilir. Onaylanmaması halinde sipariş iptal edilerek, Kullanıcıya durum bildirilip para iadesi yapılır. Belgelendirme: Alıcı'nın gerçek ya da tüzel kişi olması fark etmeksizin Satıcı’nın Alıcı’ya fatura kesmesi durumunda, toplam bedel KDV dahil olarak kesilir. Satıcı’nın Alıcı'ya serbest meslek makbuzu düzenlemesi durumunda, Alıcı tüzel kişi ise stopaj bedelini yüklenmekle mükelleftir. Satıcı'nın fatura ve serbest meslek makbuzu düzenleyemediği durumlarda, Satıcı'ya gider pusulası imzalatılmalı ve Hizmet bedelinden doğan stopaj bedeli Alıcı tarafından yüklenilmelidir. (Gider pusulası mali mevzuat doğrultusunda sadece tüzel kişiliğe haiz müşteriler tarafından hazırlanabilir). Satıcı’nın teklifine konu olan ödeme Alıcı tarafından kredi kartına taksitle yapılmış ise, ortaya çıkan vade farkı Alıcı tarafından üstlenilir ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde var olan icmale işlenir. Hizmet Sağlayıcı tarafından ilanda belirtilen Hizmet bedeli, varsa Alıcı tarafından satın alınmış Tamamlayıcı Hizmetlere ilişkin bedeller, yine varsa Hizmet Opsiyonları bedelleri ve kredi kartı taksitlendirme bedeli, Hizmet Sağlayıcı tarafından hazırlanan belgede Toplam Hizmet Bedeli olarak düzenlenecektir. Cayma Hakkı 6092 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketici olarak kabul edilen Alıcının mal ve Hizmet alımına ilişkin sözleşmenin imzalanmasından itibaren 14 gün içinde eğer hizmetin ifası 14 günden daha öncesinde bir günde gerçekleşecekse bu güne kadar olan bir günde kullanılmak üzere, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmet alımını reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir ancak belirtilmelidir ki işbu sözleşme kapsamında satın alınan Hizmet belirli bir tarih ya da dönemde görülecek yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün veya Hizmetlerden ise yine aynı kanun kapsamında istisnadır, cayma hakkı kullanılamaz. Alıcı bu hakkı Zebra ATV Safari işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmadığından Zebra ATV Safari’ya karşı kullanamaz. Cayma hakkı Satıcı’ya karşı yukarıda belirtilen e-posta adresinden bildirilmek suretiyle kullanılır ve hakkın kullanılabilmesi için yapılan masraflar Satıcı’ya aittir. Ancak her halde işbu hakkın kullanıldığı Zebra ATV Safari’ya yazılı olarak bildirilecek, henüz ödeme havuz hesaptan Satıcı’ya aktarılmamışsa iade işlemi sürecinde Alıcı tarafından yapılan ödeme havuz hesapta bloke edilecektir. Zebra ATV Safari’ya bildirimin yapılması ile birlikte Alıcı alınan Hizmete dair fatura, eğer tüzel kişi ise kurum tarafından düzenlenecek iade faturasını Satıcı’ya göndereceğini, Satıcı ise bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde ödeme hesabına iletilmiş ise hizmete ilişkin kendisine yapılmış ödemeyi Alıcı’ya iade edeceğini, ödeme Satıcı’nın hesabına geçirilmemişse kendisine Alıcı tarafından gönderilen iade faturalarının Zebra ATV Safari’ya bilahere gönderileceğini kabul ve taahhüt eder. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller Cayma hakkı bazı durumlar için 6092 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kullanılamamakta olup, sözleşmenin konusunu oluşturan hizmetin aşağıda sayılan türde hizmet olması ya da hizmetin öngörüldüğü şekilde gerçekleşmesi halinde hak kullanılamaz. 1- Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün veya hizmetler. 2- Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün veya hizmetler. 3- Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler. İptal Hakkı Satın alınan hizmetin iptali, Cayma Süresi içinde ya da Hizmet Sağlayıcı tarafından ilanda belirtilen İptal Süresi’ne kadar gerçekleşir ise Hizmet Alanın ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. Cayma süresi ile Hizmet Sağlayıcı’nın belirlediği iptal süresi arasında tarihsel bir çakışma olduğu durumlarda ise İptal Süresi koşulları geçerlidir. Hizmet Alan, hizmeti İptal süresi ile hizmetin ifa edileceği saate 48 saat kalana kadarki süreçte iptal ederse Hizmet Alan ödemiş olduğu toplam hizmet bedelinin %50 ‘sinden feragat eder ve yapılan ödemenin yarısı Hizmet Alana iade edilir. Bu durumda Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alana, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen toplam miktarın yarısı üzerinden belge (fatura/serbest meslek makbuzu) düzenler. Hizmetin ifa edileceği saate 48 saat kala gerçekleşen iptallerde ise Hizmet Alana para iadesi yapılmaz. Bu durumda ise Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alana, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen toplam miktar üzerinden belge (fatura/serbest meslek makbuzu vb) düzenler. Anlaşmazlıkların Çözümü İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcı’ nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Yayın Tarihi: 25.04.2018